Výměnná návštěva mezi ZŠ a MŠ

Naši předškoláci navštívili základní školu a žáci první třídy si zase na oplátku  zavzpomínali na školku…