Naše akce pro děti a rodiče

Tradiční akce

Zavírám, zavírám les, Sportovní dopoledne, Mikuláš v Mateřské školce, Vánoce v Mateřské školce – slavnostní oběd, Tvořivé odpoledne – s rodiči, Sněhové dopoledne, Masopustní rej – karneval, Vítání jara s vynášením Moreny, Slet čarodějnic – s rodiči, Besídky pro maminky, Den dětí – pohádkový les x malování na chodníky, Výlety do okolí, Hasičský den (za spolupráce místní organizace Hasičů) a Rozloučení s předškoláky.

Poznámka: Na akcích, které pořádá mateřská školka Pramínek, se podílí všechny učitelky a dle potřeby i ostatní zaměstnanci. Při akcích pořádaných školkou ve spolupráci s rodiči, si za svoje děti plně zodpovídají rodiče sami.

Kulturní akce

Divadelní představení, výchovné koncerty v Základní umělecké škole, účast na výtvarných a jiných soutěžích, účast na oslavách  s kulturním programem dětí, návštěvy výstav, místní knihovny, Charitního domu, akce s Klubem důchodců a další akce.

Aktivity pro děti

Výtvarný kroužek

Rozvíjí výtvarnou tvořivost dětí pomocí různých výtvarných technik a způsobů. Vede p. uč. Bc. Lenka Vajterová.

Keramický kroužek

Seznamuje děti s keramickou hlínou a možnostmi práce s ní. Rozvíjí jejich fantazii, tvořivost, učí je trpělivosti a procvičuje jemnou motoriku. Vede p.uč. Pavlína Machýčková.

Logopedická ambulance

Určená pro děti s narušenou komunikační schopností, v odpoledních hodinách s rodiči. Vede p. uč. Pavla Heryánová  – logopedická asistentka.

Pěvecký kroužek

Rozvíjí zpěvnost, rytmické cítění, hudebně – pohybové dovednosti, učí se zacházet s jednotlivými hudebními nástroji, aj. Vede p. uč. Pavla Heryánová.

Taneční kroužek

Učí děti folklorní tance, základní taneční prvky a rozvíjí jejich pohybové dovednosti. Vede p. uč. Hana Kadaňková.

Katecheze

Příprava dětí na náboženství, jednou týdně v odpoledních hodinách. Zajišťuje p. Jarmila Mitášová.

Školní rok 2019/20

Září

10. 9. 2019 v 10:30 hod. 

Divadlo Koloběžka – pohádka „Indiáni“

24. 9. 2019 v 9:45 – 11:00

Výjezd Berušek do MŠ Vidče

26. 9. 2019 v 9:45 – 11:00

Výjezd Včeliček do MŠ Vidče

3. 10. 2019 v 8:30 hod.

Ivan Urbánek – Písničkový slabikář

24. 10. 2019 v 9:00 hod.                                                                                                                           

Divadlo Bublanina – „Psí starosti“ – 45 Kč

31. 10. 2019 od 15:30 hod.

Podzimní slavnostní otevření horní zahrady – soutěže a tvoření pro rodiče s dětmi

7. 11. 2019 v 9:15 hod.

Zamykání lesa

8. 11. 2019 od 8:00 hod.

Vánoční focení

12. 11. 2019 odjezd 7:50 hod.

Návštěva hasičů ve Valašském Meziříčí (předškoláci)

13. 11. 2019 v 9:00 hod.

Divadlo Leonka – „Loupežník a slunečnice“ – 50 Kč

3. 12. 2019 v 9:00 hod.

Mikuláš

13. 12. 2019

Vystoupení předškoláků v Charitním domě

18. 12. 2019

Štědrý den v MŠ (děti přinesou trochu cukroví na vánoční stůl)

19. 12. 2019

„Adventní legenda“ – vystoupení ZUŠ ve Společenském domě U Pernických

20. 12. 2019

Koledování po obci

29. 1. 2020 v 9.00 hod.

Karneval v MŠ   (masky dle vlastního výběru)

30. 1. 2020 11:00 hod.

Vyšetření zraku pro objednané děti

6. 2. 2020 v 8:45 hod.

Divadlo Koloběžka – Pohádka z kuchařské čepice  – 40 Kč

18. 2. 2020

Výlet předškoláků na zámek Lešná. Odjezd v 8:00 hod.

27. 2. 2020 v 9:30 hod.

Sférické kino – 55 Kč

Od 16. 3. 2020 až do odvolání

bude Mateřská škola Pramínek uzavřena

25. 5. 2020

Mateřská škola zahajuje provoz

27. 5. 2020

– odstávka elektřiny, MŠ bude v provozu, oběd bude zajištěn, ranní a odpolední svačinku si děti přinesou z domova

29. 5. 2020

Požární cvičení v MŠ

11. 6. 2020

Společné focení v MŠ

18. 6. 2020 v 15:30 hod.

Rozloučení z předškoláky

1. – 31. července 2020

bude zařízení mateřské školy provozováno pro přihlášené děti.