Naše akce pro děti a rodiče

Tradiční akce

Zavírám, zavírám les, Sportovní dopoledne, Mikuláš v Mateřské školce, Vánoce v Mateřské školce – slavnostní oběd, Tvořivé odpoledne – s rodiči, Sněhové dopoledne, Masopustní rej – karneval, Vítání jara s vynášením Moreny, Slet čarodějnic – s rodiči, Besídky pro maminky, Den dětí – pohádkový les x malovaní na chodníky, Výlety do okolí, Hasičský den (za spolupráce místní organizace Hasičů) a Rozloučení s předškoláky.

Poznámka: Na akcích, které pořádá mateřská školka Pramínek, se podílí všechny učitelky a dle potřeby i ostatní zaměstnanci. Při akcích pořádaných školkou ve spolupráci s rodiči, si za svoje děti plně zodpovídají rodiče sami.

Kulturní akce

Divadelní představení, výchovné koncerty v Základní umělecké škole, účast na výtvarných a jiných soutěžích, účast na oslavách a s kulturním programem dětí, návštěvy výstav, místní knihovny, Charitního domu, akce s Klubem důchodců a další akce.

Aktivity pro děti

Výtvarný kroužek

Rozvíjí výtvarnou tvořivost dětí pomocí různých výtvarných technik a způsobů. Vede p. uč. Bc. Lenka Vajterová.

Keramický kroužek

Seznamuje děti s keramickou hlínou a možnostmi práce s ní. Rozvíjí jejich fantazii, tvořivost, učí je trpělivosti a procvičuje jemnou motoriku. Vede p.uč. Pavlína Machýčková.

Logopedická ambulance

Určená pro děti s narušenou komunikační schopností, v odpoledních hodinách s rodiči. Vede p. řed. Mgr. Věra Matoušková – logopedická asistentka.

Pěvecký kroužek

Rozvíjí zpěvnost, rytmické cítění, hudebně – pohybové dovednosti, učí se zacházet s jednotlivými hudebními nástroji, aj. Vede p. uč. Pavla Heryánová.

Dětský aerobic

Rozvíjí pohybové dovednosti dětí, učí je správnému držení těla a základním prvkům a krokům dětského aerobicu. Děti se učí jednotlivé kroky samostaně a také vázat je do jednoduchých sestav doprovázených dětskou moderní hudbou. Vede Bc. Tereza Zgarbová. Děti budou kroužek navštěvovat jednou za 14 dní.

Taneční kroužek

Učí děti folklorní tance. Vede Hana Kadaňková. Děti budou kroužek navštěvovat jednou za 14 dní.

Katecheze

Příprava dětí na náboženství, jednou týdně v odpoledních hodinách. Zajišťuje p. Jarmila Mitášová.

Školní rok 2018/19

Srpen

24. 8. 2018

Slavnostní otevření MŠ Pramínek

Září

26. 9. 2018
Sportovní dopoledne v tělocvičně ZŠ

27. 9. 2018

Divadlo Maringotka – Jak šel Míša Kulička poprvé do školy

Říjen

12. 10. – 21. 11. 2018

10 návštěv Solné jeskyně v Pivních lázních + jeden vstup do zábavního centra

Listopad

12. 11. 2018

Požární poplach s hasiči

13. 11. 2018

Vánoční focení – paní fotografka S. Fojtášková

19. 11. 2018 v 9:00 hod.

Divadlo Koloběžka – Houbařská pohádka – 40 Kč   ODLOŽENO

22. 11. 2018 v 9:00 hod.

Hvězdárna ve Valašském Meziříčí (Motýlci, Berušky, Včeličky)

Prosinec

5. 12. 2018 v 10:15 hod.

Mikuláš

12. 12. 2018 v 11:15 hod.

Vánoce na dědině – v Rožnově pod Radhoštěm (pouze předškoláci)

13. 12. 2018 od 15:00 hod.

Vánoční tvoření rodičů s dětmi ve třídě Broučků

13. 12. 2018 od 15:00 hod.

Vánoční besídka – Motýlci

18. 12. 2018

Předškoláci navštíví Charitní dům ve Valašské Bystřici

19. 12. 2018

Pohádkové představení Motýlků pro celou školku. Koledování po vsi.

20. 12. 2018

Vánoce v MŠ

Leden

11. 1. 2019 

Sněhové dopoledne

19. 1. 2019 od 19 hod.

Ples mateřské školy ve Společenském domě U Pernických

23. 1. 2019 v 8:45 hod.

Divadlo Leonka  – 45 Kč

28. 1. 2019 v 9:00 hod.

První pomoc – 50 Kč

Únor

1. 2. 2019

Pololetní prázdniny – MŠ uzavřena

7. 2. 2019 v 8:45 hod.

Divadlo v batohu – 45 Kč

20. 2. 2019 v 9:00 hod.

Karneval   (téma masek –  povolání a profese)

25. 2.  –  3. 3. 2019

Jarní prázdniny – MŠ bude otevřena pouze pro přihlášené děti

Březen

20. 3. 2019 v 9:45 hod.

Vynášení Moreny – přivítání jara

26. 3. 2019 v 8:30 hod.

Divadlo Šikulka – 40 Kč

Duben

16. 4. 2019 v 8:45 hod.

Divadlo Leonka – U modré tůňky – 45 Kč

29. 4. – 24. 6. 2019

Plavání předškoláci – krytý bazén RpR

Květen

6. 5. 2019 v 15:00 hod.

Besídka ke Dni matek – třída Včeličky

7. 5.  2019

Besídka ke Dni matek – Motýlci

12. 5. 2019

Vystoupení kroužků (dětský aerobic, pěvecký a taneční kroužek) U Pernických ke Dni matek

13. 5. 2019 v 15:00 hod.

Besídka ke Dni matek – třída Broučci

14. 5. 2019 v 16:00 hod.

Besídka ke Dni matek  – třída Berušky

15. 5. 2019

Celodenní výlet MŠ (Resort Bílá, Beskydy, cena – 400 Kč, odjezd předběžně mezi 8:30 – 9:00 hod, návrat mezi 14:00 – 14:30 hod.)

22. 5. 2019

Focení na konci školního roku

24. 5. 2019

Divadlo Koloběžka – 9:00 hod., 40 Kč – Námořnická pohádka

 

29. 5. 2019 v 9:00 hod.

Divadlo Bublanina – 45 Kč, Pohádky z kufru

Červen

3. 6. 2019 v 15:00hod.

Zábavné odpoledne pro rodiče s dětmi MŠ a prvního stupně ZŠ

6. 6. 2019 v 10:00 hod.

Janíkova stodola – Závěrečné vystoupení tanečního oboru (předškoláci)

7. 6. 2019

Návštěva seniorů v MŠ

14. 6. 2019 v 9:00 hod.

Divadlo Barborka – 45 Kč

17. 6. 2019

Adolf Dudek – ilustrátor dětských knih

25. 6. 2019 v 15:00 hod.

Rozloučení s předškoláky

26. 6. 2019

Dopravní hřiště ve  Valašském Meziříčí – předškoláci

Červenec

Zařízení mateřské školy bude provozováno od 1. do 19. 7. 2019  pouze pro přihlášené děti.

V pátek 5. 7. 2019 je státní svátek – MŠ uzavřena