Naše akce pro děti a rodiče

Tradiční akce

Zavírám, zavírám les, Sportovní dopoledne, Mikuláš v Mateřské školce, Vánoce v Mateřské školce – slavnostní oběd, Tvořivé odpoledne – s rodiči, Sněhové dopoledne, Masopustní rej – karneval, Vítání jara s vynášením Moreny, Slet čarodějnic – s rodiči, Besídky pro maminky, Den dětí – pohádkový les x malování na chodníky, Výlety do okolí, Hasičský den (za spolupráce místní organizace Hasičů) a Rozloučení s předškoláky.

Poznámka: Na akcích, které pořádá mateřská školka Pramínek, se podílí všechny učitelky a dle potřeby i ostatní zaměstnanci. Při akcích pořádaných školkou ve spolupráci s rodiči, si za svoje děti plně zodpovídají rodiče sami.

Kulturní akce

Divadelní představení, výchovné koncerty v Základní umělecké škole, účast na výtvarných a jiných soutěžích, účast na oslavách  s kulturním programem dětí, návštěvy výstav, místní knihovny, Charitního domu, akce s Klubem důchodců a další akce.

Aktivity pro děti

Školní rok 2020/21

Září

3. 9. 2020 v 15:15 hod. 

Třídní schůzka Berušky

7. 9. 2020 v 15:15 hod.

Třídní schůzka Včeličky

8. 9. 2020 v 15:15 hod.

Třídní schůzka Motýlci

24. 9. 2020 v 9:00 hod.

Setkání předškoláků s policistou ČR

Říjen

6. 10. 2020 v 8:45 hod.

Divadlo Leonka – „Jak se dráček vrátil“ (vybíráme 50 Kč)

8. 10. 2020 

Nezisková organizace ZkusToZdrave.cz

Broučci a Motýlci v 8:30 -“ Zdravík a zvířátka z kouzelného lesa“

Berušky a Včeličky  v 9:15 hod. – „Jak šel Zdravík do ZOO“

 

Listopad

18. 11. 2020

Vánoční focení v mateřské škole

Prosinec

4. prosinec

Mikuláš

17. prosinec

Vánoce v MŠ Pramínek

23. 12. 2020  – 3. 1. 2021

Vánoční prázdniny – MŠ bude uzavřena

Únor

11. 2. 2021

Dětský karneval v MŠ – Broučci, Motýlci, Včeličky

Březen

 1.3. – 21.3.2021

Dle nařízení vlády ČR je MŠ PRAMÍNEK UZAVŘENA od  1.3. – 21.3.2021.

Duben

21. 4. 2021 v 9.30 hod.

DEN ZEMĚ

Soutěže a aktivity pro děti .

(všechny děti si v tento den oblečou zelené oblečení)

Květen

20. 5. 2021

Společné focení tříd na konci školního roku.

Červen

24. 6. 2021 v 15:00 hod.

Rozloučení s předškoláky