Naše akce pro děti a rodiče

Tradiční akce

Zavírám, zavírám les, Sportovní dopoledne, Mikuláš v Mateřské školce, Vánoce v Mateřské školce – slavnostní oběd, Tvořivé odpoledne – s rodiči, Sněhové dopoledne, Masopustní rej – karneval, Vítání jara s vynášením Moreny, Besídky pro maminky, oslavy Dne dětí , Výlety do okolí, Hasičský den (za spolupráce místní organizace Hasičů) a Rozloučení s předškoláky.

Poznámka: Na akcích, které pořádá mateřská školka Pramínek, se podílí všechny učitelky a dle potřeby i ostatní zaměstnanci. Při akcích pořádaných školkou ve spolupráci s rodiči, si za svoje děti plně zodpovídají rodiče sami.

Kulturní akce

Divadelní představení, výchovné koncerty v Základní umělecké škole, účast na výtvarných a jiných soutěžích, účast na oslavách  s kulturním programem dětí, návštěvy výstav, místní knihovny, Charitního domu, akce s Klubem důchodců a další akce.

Aktivity pro děti

Keramika

  • vede paní Markéta Krhovjáková – pátek od 15:00 do 16:00 hodin

Náboženství

  • vede paní Jarmila Mitášová – pondělí od 14 15 do 15 00 hod.

LOGOHRÁTKY

  • vede paní učitelka Pavla Heryánová

Školní rok 2022/23

 

ZÁŘÍ

22. 9. 2022  8:00 – 9:30 hod. – pouze třída Berušky

“Za zvířátky na dědinu” – Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm

(40 Kč + autobus)

 

ŘÍJEN

10. 10. 2022 v 9:00 hod.

Divadlo Maringotka – “Ježek Bodlinka” – 55 Kč

17. 10. 2022 v 8:45 hod.

Divadlo Leonka – “Jak se brouček ztratil” – 60 Kč

 

LISTOPAD

2. nebo 3. 11. 2022

Zavírání lesa

4. 11. 2022

Vánoční focení

23. 11. 2022 v 8:45 hod.

Divadlo Koloběžka – “Trampoty čerta Huberta” – 60 Kč

25.11. vánoční jarmark u Pernických

30. 11. 2022 v 8:00 – 10:00 hod – pouze Motýlci

“O vánočním stromečku a Betlému”

Valašské muzeum v Rožnově p.R.  (40Kč + autobus)

 

PROSINEC

1.12. Muzeum v přírodě – Rožnov p. R. – program O vánočním stromečku – Včeličky 12.30 -14.30

6.12. Mikuláš v MŠ

8.12.  – posezení a tvoření s rodiči  – Motýlci

14.12. – besídka u Berušek pro MŠ

15.12.  – Berušky  + Včeličky – vánoční besídka pro rodiče

16.12. vánoční koncert Navalentymu

19.12. – návštěva v Charitě – Berušky + Včeličky – odjezd autobusem v 8.50

20.12. – vánoce v MŠ – slavnostní oběd, setkání tříd u Včeliček + zpívání

koled s rodinou Dostálových před MŠ

21.12. – koledování v obci – všechny třídy

22.12. – vánoční program Dopis ježíškovi –  u Pernických, ZUŠ Valašská Bystřice

 

LEDEN

26. 1. 2022 v 9:00 hod.

Divadlo Maringotka – “Sněhové království” – 55Kč

 

BŘEZEN

3. 3. 2022 v 9:00 hod.

Loutkové divadlo – Vypravěč pohádek – “O Bajajovi ” – 50 Kč