Naše akce pro děti a rodiče

Tradiční akce

Zavírám, zavírám les, Sportovní dopoledne, Mikuláš v Mateřské školce, Vánoce v Mateřské školce – slavnostní oběd, Tvořivé odpoledne – s rodiči, Sněhové dopoledne, Masopustní rej – karneval, Vítání jara s vynášením Moreny, Slet čarodějnic – s rodiči, Besídky pro maminky, Den dětí – pohádkový les x malování na chodníky, Výlety do okolí, Hasičský den (za spolupráce místní organizace Hasičů) a Rozloučení s předškoláky.

Poznámka: Na akcích, které pořádá mateřská školka Pramínek, se podílí všechny učitelky a dle potřeby i ostatní zaměstnanci. Při akcích pořádaných školkou ve spolupráci s rodiči, si za svoje děti plně zodpovídají rodiče sami.

Kulturní akce

Divadelní představení, výchovné koncerty v Základní umělecké škole, účast na výtvarných a jiných soutěžích, účast na oslavách  s kulturním programem dětí, návštěvy výstav, místní knihovny, Charitního domu, akce s Klubem důchodců a další akce.

Aktivity pro děti

Výtvarný kroužek

Rozvíjí výtvarnou tvořivost dětí pomocí různých výtvarných technik a způsobů. Vede p. uč. Bc. Lenka Vajterová.

Keramický kroužek

Seznamuje děti s keramickou hlínou a možnostmi práce s ní. Rozvíjí jejich fantazii, tvořivost, učí je trpělivosti a procvičuje jemnou motoriku. Vede p.uč. Pavlína Machýčková.

Logopedická ambulance

Určená pro děti s narušenou komunikační schopností, v odpoledních hodinách s rodiči. Vede p. uč. Pavla Heryánová  – logopedická asistentka.

Pěvecký kroužek

Rozvíjí zpěvnost, rytmické cítění, hudebně – pohybové dovednosti, učí se zacházet s jednotlivými hudebními nástroji, aj. Vede p. uč. Pavla Heryánová.

Taneční kroužek

Učí děti folklorní tance, základní taneční prvky a rozvíjí jejich pohybové dovednosti. Vede p. uč. Hana Kadaňková.

Katecheze

Příprava dětí na náboženství, jednou týdně v odpoledních hodinách. Zajišťuje p. Jarmila Mitášová.

Školní rok 2019/20

Září

2. 9. 2019

Zahájení školního roku 2019/2020

4. 9. 2019 od 15:00 hod.

Třídní schůzka Motýlci

5. 9. 2019 od 15:30 hod.

Třídní schůzka Berušky

9. 9. 2019 v 15:oo hod.

Třídní schůzka Včeličky

10. 9. 2019 v 10:30 hod.

Divadlo Koloběžka – pohádka „Indiáni“

24. 9. 2019 v 9:45 – 11:00

Výjezd Berušek do MŠ Vidče

26. 9. 2019 v 9:45 – 11:00

Výjezd Včeliček do MŠ Vidče

3. 10. 2019 v 8:30 hod.

Ivan Urbánek – „Písničkový slabikář“- 50 Kč

17. 10. 2019

Mateřská škola uzavřena – odstávka elektřiny

24. 10. 2019 v 9:00 hod.

Divadlo Bublanina – „Psí starosti“ – 45 Kč

28. 10. – 30. 10.2019

MŠ uzavřena – Státní svátek a podzimní prázdniny

8. 11. 2019 v 9:00 hod.

Divadlo Leonka – „Loupežník a slunečnice“ – 50 Kč

3. 12. 2019 v 9:00 hod.

Mikuláš

17. 3. 2020 v 8:30 hod.

Divadlo Šikulka – “ O líném zajíčkovi, Matýsek a písmenka, Prasátko a kouzelné slovíčko“ – 40 Kč