Naše akce pro děti a rodiče

Tradiční akce

Zavírám, zavírám les, Sportovní dopoledne, Mikuláš v Mateřské školce, Vánoce v Mateřské školce – slavnostní oběd, Tvořivé odpoledne – s rodiči, Sněhové dopoledne, Masopustní rej – karneval, Vítání jara s vynášením Moreny, Slet čarodějnic – s rodiči, Besídky pro maminky, Den dětí – pohádkový les x malování na chodníky, Výlety do okolí, Hasičský den (za spolupráce místní organizace Hasičů) a Rozloučení s předškoláky.

Poznámka: Na akcích, které pořádá mateřská školka Pramínek, se podílí všechny učitelky a dle potřeby i ostatní zaměstnanci. Při akcích pořádaných školkou ve spolupráci s rodiči, si za svoje děti plně zodpovídají rodiče sami.

Kulturní akce

Divadelní představení, výchovné koncerty v Základní umělecké škole, účast na výtvarných a jiných soutěžích, účast na oslavách  s kulturním programem dětí, návštěvy výstav, místní knihovny, Charitního domu, akce s Klubem důchodců a další akce.

Aktivity pro děti

Trojáček

Učí děti folklorní tance, základní taneční prvky a rozvíjí jejich pohybové dovednosti. Vede p. uč. Hana Kadaňková.

Katecheze

Příprava dětí na náboženství  v pátek 14:00 – 14:30 hod. Zajišťuje p. Jarmila Mitášová.

Školní rok 2020/21

Září

3. 9. 2020 v 15:15 hod. 

Třídní schůzka Berušky

7. 9. 2020 v 15:15 hod.

Třídní schůzka Včeličky

8. 9. 2020 v 15:15 hod.

Třídní schůzka Motýlci

24. 9. 2020 v 9:00 hod.

Setkání předškoláků s policistou ČR

Říjen

6. 10. 2020 v 8:45 hod.

Divadlo Leonka – „Jak se dráček vrátil“ (vybíráme 50 Kč)

8. 10. 2020 

Nezisková organizace ZkusToZdrave.cz

Broučci a Motýlci v 8:30 -“ Zdravík a zvířátka z kouzelného lesa“

Berušky a Včeličky  v 9:15 hod. – „Jak šel Zdravík do ZOO“

 

Listopad

3. 11. 2020 v 9:00 hod.

Divadlo Koloběžka – „Na tom našem dvoře“ (vybíráme 50 Kč)