Naše akce pro děti a rodiče

Tradiční akce

Zavírám, zavírám les, Sportovní dopoledne, Mikuláš v Mateřské školce, Vánoce v Mateřské školce – slavnostní oběd, Tvořivé odpoledne – s rodiči, Sněhové dopoledne, Masopustní rej – karneval, Vítání jara s vynášením Moreny, Besídky pro maminky, oslavy Dne dětí , Výlety do okolí, Hasičský den (za spolupráce místní organizace Hasičů) a Rozloučení s předškoláky.

Poznámka: Na akcích, které pořádá mateřská školka Pramínek, se podílí všechny učitelky a dle potřeby i ostatní zaměstnanci. Při akcích pořádaných školkou ve spolupráci s rodiči, si za svoje děti plně zodpovídají rodiče sami.

Kulturní akce

Divadelní představení, výchovné koncerty v Základní umělecké škole, účast na výtvarných a jiných soutěžích, účast na oslavách  s kulturním programem dětí, návštěvy výstav, místní knihovny, Charitního domu, akce s Klubem důchodců a další akce.

Aktivity pro děti

Taneční kroužek Trojáček

  • vede p. uč. Kadaňková Hana.

 

Náboženství

  • vede paní Jarmila Mitášová – v pátek od 14:00 hod. do 15:00 hod.

Školní rok 2021/22

 

Říjen

7. 10. 2021 v 10:30 hod.

Divadlo Koloběžka – pohádka “Co malí medvědi o podzimu nevědí”

18. 10. 2021

Ranč Horečky – projektový výjezd dětí III. ročníku

22. 10. v 9:00 hod.

 Zdravík a zvířátka z kouzelného lesa – pro třídy Motýlci a Broučci – cena 65,-

Projekt Zdraví dětem – edukační program pro děti

26. 10. v 8:30 hod.

Divadlo Šikulka – „O nepořádném medvídkovi“ – 45 Kč

Listopad

10. 11. 2021

Zavírání lesa

18. 11. 2021

Divadlo Maringotka – “O neposedných kůzlátkách”

19. 11. 2021

Vánoční focení

Prosinec

6. 12. 2021

Mikuláš

17. 12. 2021

Vánoce v MŠ – slavnostní oběd

Únor

2. 2. 2022 

Dětský maškarní karneval v MŠ

Zábava – tanec – soutěže pro děti

Březen

2. 3. 2022

Divadlo Koloběžka

21. 3. 2022

Vynášení Moreny

 30.3.2022

Sférické kino

Duben

5. 4. 2022  8:00 – 10:00 hod.

Třída Berušky

Rožnov pod Radhoštěm Valašské muzeum v přírodě – “Vítání jara”

22. 4. 2022

Den Země

Květen

5. 5. 2022 v 16:00 hod.

Besídka ke Dni matek ve třídě Berušky

8. 5. 2022 14:30 hod.

Oslava Dne matek u Pernických – vystoupení dětí z MŠ Pramínek a ZŠ Val. Bystřice

11. 5. 2022 v 15:00 hod.

Besídka ke Dni matek ve třídě Motýlci

12. 5. 2022 v 15:00 hod.

Besídka ke Dni matek ve třídě Broučci

12. 5. 2022 v 15:45 hod.

Besídka ke Dni matek ve třídě Včeličky

19. 5. 2022

Výlet do ZOO Ostrava

24. 5. 2022

Fotografování v MŠ – třídy

26. 5. 2022

Divadlo Maringotka

31. 5. , 2. 6. 2022

Koncert ke dni dětí

Červen

15. 6. 2022

Rozloučení s předškoláky

21. 6. 2022  

Třída Motýlci 8:00 – 10:00 hod., třída Broučci 9:30 – 11:30 hod.

Rožnov pod Radhoštěm Valašské muzeum v přírodě – “Jakpak si hráli Valášci malí”