Mateřská škola Pramínek

Valašská Bystřice, okres Vsetín

Mateřská škola Pramínek byla postavena v 80. letech minulého století. Od 1.ledna 2002 vstoupila Mateřská škola Pramínek do právní subjektivity. V roce 2017 začala celková rekonstrukce budovy, která byla dokončena slavnostním otevřením dne 24. srpna 2018. Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu „Od pramínku k moři aneb jak pramínek poznává svět“ a podle Třídního vzdělávacího programu, který pro tento školní rok nese název  Od podzimu do léta, pramínek vesele údolím protéká“. Filosofií, kterou Mateřská škola Pramínek uplatňuje, je výchova pro „život“, což znamená rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělaní všem dětem podle jejich možností, zájmu a potřeb.

Mateřská škola Pramínek se kromě klasické výchovy zabývá péčí o děti se specifickými vzdělávacími potřebami. V roce 2018 zanikla Speciální logopedická třída, i nadále je však zajištěna individuální péče, ev. vypracováván plán pedagogické podpory pro děti s různým typem znevýhodnění. Mateřská škola Pramínek nabízí také logopedickou péči formou intervence v odpoledních hodinách s rodiči předškolních dětí. Pro talentované děti je k dispozici několik zájmových kroužků, ve kterých mohou rozvíjet své nadání. Hlavní cíl, který si Mateřská škola Pramínek klade, je rozvíjet u dětí etické, estetické, řečové a ekologické hodnoty s vytvářením správného životního stylu.

 

Aktuální informace:

 

Milí rodiče,

od zítřka 15. 10. 2020 je provoz mateřské školy obnoven. Uzavřena je pouze třída Broučků. Děti z této třídy budou rozděleny do tříd Berušky a Motýlci.

 

 

Informace o kroužcích ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče,

hned na začátku nového školního roku se na Vás obracíme s aktuálními informacemi, které mají svůj podklad v doporučení České školní inspekce a zároveň v prevenci šíření onemocnění Covid-19. Na základě těchto skutečností neotvíráme od září 2020 všechny zájmové kroužky tak, jak jste v minulých letech byli zvyklí. Zůstává zachován pouze taneční kroužek (Valášek) a náboženství.
Věřte, že i přesto budeme dělat maximum pro všestranný rozvoj Vašich dětí. Situaci o šíření virové nákazy sledujeme a pravidelně vyhodnocujeme. Pokud by došlo k jakékoli změně, budeme o ní a podle ní okamžitě jednat.
O dalším vývoji a změnách Vás budeme neprodleně informovat, a to buď formou webových stránek, vyvěšením informací na hlavních dveřích nebo emailů, které jste nám uvedli při zápisu do MŠ, či v nejzazším případě telefonicky.
Chceme mít v mateřské škole děti zdravé a fyzicky zdatné. Naším přáním je, abychom se setkávali se spokojenými a klidnými rodiči, kteří vědí, že chceme pro děti jen to nejlepší.

Děkujeme Vám za pochopení.

Vedení MŠ PRAMÍNEK a celý pracovní tým.

Následující akce

3. 11. 2020 v 9:00 hod.

Divadlo Koloběžka – „Na tom našem dvoře“ (vybíráme 50 Kč)

Countdown Element

Aktuality

Naše děti

V současné době Mateřskou školu Pramínek navštěvuje celkem 80 dětí předškolního věku. Děti jsou rozděleny do čtyř tříd dle věku:

BROUČCI – děti I. ročníku

MOTÝLCI – děti I. a II. ročníku

VČELIČKY – děti II. a III. ročníku

BERUŠKY – děti II. a III. ročníku

Mateřská škola Pramínek Valašská Bystřice je v provozu každý pracovní den od 6:30 do 16:00 hodin. Úplata za předškolní vzdělávání za školní rok 2020/2021 je 440 Kč na jedno dítě za měsíc.