Mateřská škola Pramínek

Valašská Bystřice, okres Vsetín

Mateřská škola Pramínek byla postavena v 80. letech minulého století. Od 1.ledna 2002 vstoupila Mateřská škola Pramínek do právní subjektivity. V roce 2017 začala celková rekonstrukce budovy, která byla dokončena slavnostním otevřením dne 24. srpna 2018. Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu „Od pramínku k moři aneb jak pramínek poznává svět“ a podle Třídního vzdělávacího programu, který pro tento školní rok nese název  Od podzimu do léta, pramínek vesele údolím protéká“. Filosofií, kterou Mateřská škola Pramínek uplatňuje, je výchova pro „život“, což znamená rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělaní všem dětem podle jejich možností, zájmu a potřeb.

Mateřská škola Pramínek se kromě klasické výchovy zabývá péčí o děti se specifickými vzdělávacími potřebami. V roce 2018 zanikla Speciální logopedická třída, i nadále je však zajištěna individuální péče, ev. vypracováván plán pedagogické podpory pro děti s různým typem znevýhodnění. Mateřská škola Pramínek nabízí také logopedickou péči formou intervence v odpoledních hodinách s rodiči předškolních dětí. Pro talentované děti je k dispozici několik zájmových kroužků, ve kterých mohou rozvíjet své nadání. Hlavní cíl, který si Mateřská škola Pramínek klade, je rozvíjet u dětí etické, estetické, řečové a ekologické hodnoty s vytvářením správného životního stylu.

 

Aktuální informace:

Provoz v MŠ Pramínek od 1. 7. 2021 – do 23. 7. 2021 pouze pro přihlášené děti.

Od 24. 7. 2021 do 31. 8. 2021 bude MŠ Pramínek uzavřena.

 

Úplata v MŠ v době hlavních prázdnin:

Výpočet úplaty za červenec 2021:    1. 7. – 23. 7. 2021   440,- (celá úplata) : 20 (prac. dny v měsíci) = 22 x 15 ( otevřené dny v MŠ) = 330,- Kč

 

                             ∼∼∼

 

Výsledky přijímacího řízení 202

                             ∼∼∼

 

Podpora MŠ Pramínek formou šablon III

Více informací v příloze:

priloha 1. MSPraminek_sabIII_publicita_web

priloha 2. MSPraminek_sabIII_publicita_plakát

Následující akce

 

Provoz v MŠ Pramínek od 1. 7. 2021 – do 23. 7. 2021 pouze pro přihlášené děti.

Od 24. 7. 2021 do 31. 8. 2021 bude MŠ Pramínek uzavřena.

Countdown Element

Aktuality

Naše děti

V současné době Mateřskou školu Pramínek navštěvuje celkem 80 dětí předškolního věku. Děti jsou rozděleny do čtyř tříd dle věku:

BROUČCI – děti I. ročníku

MOTÝLCI – děti I. a II. ročníku

VČELIČKY – děti II. a III. ročníku

BERUŠKY – děti II. a III. ročníku

Mateřská škola Pramínek Valašská Bystřice je v provozu každý pracovní den od 6:30 do 16:00 hodin. Úplata za předškolní vzdělávání za školní rok 2020/2021 je 440 Kč na jedno dítě za měsíc.