Mateřská škola Pramínek

Valašská Bystřice, okres Vsetín

 

Mateřská škola Pramínek byla postavena v 80. letech minulého století. Od 1.ledna 2002 vstoupila Mateřská škola Pramínek do právní subjektivity. V roce 2017 začala celková rekonstrukce budovy, která byla dokončena slavnostním otevřením dne 24. srpna 2018. Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu „Od pramínku k moři aneb jak pramínek poznává svět“ a podle Třídního vzdělávacího programu, který pro tento školní rok nese název  “Pramínek naděje teče z hor, do dětských srdíček a mateřských škol”. Filosofií, kterou Mateřská škola Pramínek uplatňuje, je výchova pro „život“, což znamená rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělaní všem dětem podle jejich možností, zájmu a potřeb.

Mateřská škola Pramínek se kromě klasické výchovy zabývá péčí o děti se specifickými vzdělávacími potřebami. V roce 2018 zanikla Speciální logopedická třída, i nadále je však zajištěna individuální péče, ev. vypracováván plán pedagogické podpory pro děti s různým typem znevýhodnění. Mateřská škola Pramínek nabízí také logopedickou péči formou intervence v odpoledních hodinách s rodiči předškolních dětí. Hlavní cíl, který si Mateřská škola Pramínek klade, je rozvíjet u dětí etické, estetické, řečové a ekologické hodnoty s vytvářením správného životního stylu.

V současné době Mateřskou školu Pramínek navštěvuje celkem 93 dětí předškolního věku. Děti jsou rozděleny do čtyř tříd dle věku:   BROUČCI – děti I. ročníku, MOTÝLCI – děti I. a II. ročníku, VČELIČKY – děti II. a III. ročníku, BERUŠKY – děti III. ročníku ročníku

Mateřská škola Pramínek Valašská Bystřice je v provozu každý pracovní den od 6:00 do 16:30 hodin. Úplata za předškolní vzdělávání za školní rok 2021/2022 je 440 Kč na jedno dítě za měsíc. Číslo účtu : 1771651359/0800

 

Aktuální informace:

 

DŮLEŽITÉ:

Pokud má dítě nebo žák nebo pedagogický pracovník pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a byl v průběhu 2 dnů před projevem klinických příznaků onemocnění covid-19 nebo v průběhu 2 dnů před odběrem vzorku pro provedení RT-PCR testu, pokud nemá klinické příznaky onemocnění covid-19, případně do dne zjištění pozitivního výsledku RT-PCR testu osobně přítomen ve škole,  je zákonný zástupce dítěte nebo žáka, zletilý žák nebo pedagogický pracovník povinen bezodkladně nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu.

 

 

Podpora MŠ Pramínek formou šablon III

Více informací v příloze:

priloha 1. MSPraminek_sabIII_publicita_web

priloha 2. MSPraminek_sabIII_publicita_plakát

Následující akce

16. 2. 2022  8:00 – 10:00 hod.

Třída Včeličky

Rožnov pod Radhoštěm Valašské muzeum v přírodě – “V zimě na dědinu”

Countdown Element

Aktuality

Děti si s koledníky zazpívaly vánoční koledy před mateřskou školou, nadělovaly se dárky, ochutnávalo se cukroví  a všichni si pochutnali na svátečním obědě.

Naše děti

V současné době Mateřskou školu Pramínek navštěvuje celkem 93 dětí předškolního věku. Děti jsou rozděleny do čtyř tříd dle věku:

BROUČCI – děti I. ročníku

MOTÝLCI – děti I. a II. ročníku

VČELIČKY – děti II. a III. ročníku

BERUŠKY – děti III. ročníku

Mateřská škola Pramínek Valašská Bystřice je v provozu každý pracovní den od 6:00 do 16:30 hodin. Úplata za předškolní vzdělávání za školní rok 2021/2022 je 440 Kč na jedno dítě za měsíc.