Mateřská škola Pramínek

Valašská Bystřice, okres Vsetín

 

Mateřská škola Pramínek byla postavena v 80. letech minulého století. Od 1.ledna 2002 vstoupila Mateřská škola Pramínek do právní subjektivity. V roce 2017 začala celková rekonstrukce budovy, která byla dokončena slavnostním otevřením dne 24. srpna 2018. Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu „Od pramínku k moři aneb jak pramínek poznává svět“ a podle Třídního vzdělávacího programu, který pro tento školní rok nese název  „Z pod kamínku pramínek k návštěvě nás zval a při cestě za poznáním osvěžení dal.“ Filosofií, kterou Mateřská škola Pramínek uplatňuje, je výchova pro „život“, což znamená rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělaní všem dětem podle jejich možností, zájmu a potřeb.

Mateřská škola Pramínek se kromě klasické výchovy zabývá péčí o děti se specifickými vzdělávacími potřebami. V roce 2018 zanikla Speciální logopedická třída, i nadále je však zajištěna individuální péče, ev. vypracováván plán pedagogické podpory pro děti s různým typem znevýhodnění. Mateřská škola Pramínek nabízí také logopedickou péči formou intervence v odpoledních hodinách s rodiči předškolních dětí. Hlavní cíl, který si Mateřská škola Pramínek klade, je rozvíjet u dětí etické, estetické, řečové a ekologické hodnoty s vytvářením správného životního stylu.

V současné době Mateřskou školu Pramínek navštěvuje celkem 96 dětí předškolního věku. Děti jsou rozděleny do čtyř tříd dle věku:   BROUČCI – děti I. ročníku, MOTÝLCI – děti II. ročníku, VČELIČKY – děti II. a III. ročníku, BERUŠKY – děti II. a III. ročníku ročníku

Mateřská škola Pramínek Valašská Bystřice je v provozu každý pracovní den od 6:00 do 17:00 hodin. Úplata za předškolní vzdělávání za školní rok 2022/2023 je 440 Kč na jedno dítě za měsíc. Číslo účtu : 1771651359/0800

 

 Aktuální informace:

 

Od 3. 10. 2022 začíná výuka náboženství –  každé pondělí od 14 15 do 15 00 hod.

Podpora MŠ Pramínek formou šablon III

Více informací v příloze:

priloha 1. MSPraminek_sabIII_publicita_web

priloha 2. MSPraminek_sabIII_publicita_plakát

Následující akce

10. 10. 2022 v 9:00 hod.

Divadlo Maringotka – “Ježek Bodlinka” – 55 Kč

Countdown Element

Aktuality

Naše děti

V současné době Mateřskou školu Pramínek navštěvuje celkem 96 dětí předškolního věku. Děti jsou rozděleny do čtyř tříd dle věku:

BROUČCI – děti I. ročníku

MOTÝLCI – děti II. ročníku

VČELIČKY – děti II. a III. ročníku

BERUŠKY – děti II. a III. ročníku

Mateřská škola Pramínek Valašská Bystřice je v provozu každý pracovní den od 6:00 do 17:00 hodin. Úplata za předškolní vzdělávání za školní rok 2022/2023 je 440 Kč na jedno dítě za měsíc.