Mateřská škola Pramínek

Valašská Bystřice, okres Vsetín

 

Mateřská škola Pramínek byla postavena v 80. letech minulého století. Od 1.ledna 2002 vstoupila Mateřská škola Pramínek do právní subjektivity. V roce 2017 začala celková rekonstrukce budovy, která byla dokončena slavnostním otevřením dne 24. srpna 2018. Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu „Od pramínku k moři aneb jak pramínek poznává svět“ a podle Třídního vzdělávacího programu, který pro tento školní rok nese název  „Z pod kamínku pramínek k návštěvě nás zval a při cestě za poznáním osvěžení dal.“ Filosofií, kterou Mateřská škola Pramínek uplatňuje, je výchova pro „život“, což znamená rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělaní všem dětem podle jejich možností, zájmu a potřeb.

Mateřská škola Pramínek se kromě klasické výchovy zabývá péčí o děti se specifickými vzdělávacími potřebami. V roce 2018 zanikla Speciální logopedická třída, i nadále je však zajištěna individuální péče, ev. vypracováván plán pedagogické podpory pro děti s různým typem znevýhodnění. Mateřská škola Pramínek nabízí také logopedickou péči formou intervence v odpoledních hodinách s rodiči předškolních dětí. Hlavní cíl, který si Mateřská škola Pramínek klade, je rozvíjet u dětí etické, estetické, řečové a ekologické hodnoty s vytvářením správného životního stylu.

V současné době Mateřskou školu Pramínek navštěvuje celkem 96 dětí předškolního věku. Děti jsou rozděleny do čtyř tříd dle věku:   BROUČCI – děti I. ročníku, MOTÝLCI – děti II. ročníku, VČELIČKY – děti II. a III. ročníku, BERUŠKY – děti II. a III. ročníku ročníku

Mateřská škola Pramínek Valašská Bystřice je v provozu každý pracovní den od 6:00 do 17:00 hodin. Úplata za předškolní vzdělávání za školní rok 2022/2023 je 440 Kč na jedno dítě za měsíc. Číslo účtu : 1771651359/0800

 

 Aktuální informace

 

17. 2. 2023

MŠ BUDE UZAVŘENA  (plánované celodenní školení pedagogických pracovnic)

 

 

 Ples Mateřské školy Pramínek

10. února 2023 od 19 hod.

ve Společenském domě u Pernických

 

 

 

KERAMIKA PRO DĚTI

Vážení rodiče,

podařilo se nám zajistit spolupráci s paní Markétou Krhovjákovou,

která nám přislíbila vedení Keramického kroužku pro děti,

a to od listopadu 2022 (první setkání proběhne dne již 4. 11. 2022).

Pro koho je kroužek určen?

 • pro děti předškolního věku, které mají vlohy k tvoření z hlíny (paní učitelky děti vytipují a rodičům kroužek doporučí)
 • maximální kapacita kroužku je 10 dětí, aby byl zachován individuální přístup

Kdy a jak bude kroužek probíhat?

 • každý v pátek od 15:00 do 16:00 hodin, pokud na pátek nepřipadne státní svátek nebo prázdniny. Keramika nebude také v případě onemocnění lektorky.
 • zákonní zástupci udělí paní Krhovjákové pověření k přebírání jejich dítěte z třídy MŠ
 • v 16:00 hodin si zákonní zástupci budou své děti vyzvedávat přímo v keramické dílně MŠ (třída Berušky)

KROUŽEK BUDE PRO DĚTI ZDARMA,

NĚKTERÉ VÝROBKY VŠAK BUDOU URČENY NA VÝZDOBU MŠ

NEBO NA JEJÍ PREZENTACI.

 

 

Milí rodiče,

vzhledem k velkému počtu dětí s potřebou logopedické péče

zvažujeme otevřít kroužek LOGOHRÁTKY s paní učitelkou Pavlou Heryánovou.

Kdy a jak?

 • setkávání jednou za týden nebo jednou za 14 dní
 • bez přítomnosti rodičů v odpoledních hodinách
 • maximální kapacita 10 až 15 dětí (individuální přístup)

Co bude obsahem LOGOHRÁTEK?

 • dechová cvičení
 • cvičení mluvidel
 • rytmizace
 • rozlišování hlásek
 • hry na výslovnost
 • logopedické písničky
 • říkadla apod.

V případě vážného zájmu o LOGOHRÁTKY nahlaste prosím své dítě do 4. 11. 2022

paní učitelce Pavle Heryánové (lze taktéž telefonicky na čísle 605 404 730).

Těšíme se na spolupráci.

 

Podpora MŠ Pramínek formou šablon III

Více informací v příloze:

priloha 1. MSPraminek_sabIII_publicita_web

priloha 2. MSPraminek_sabIII_publicita_plakát

Následující akce

26. 1. 2023 v 9:00 hod.

Divadlo Maringotka – “Sněhové království” – 55Kč

Countdown Element

Aktuality

Naše děti

V současné době Mateřskou školu Pramínek navštěvuje celkem 96 dětí předškolního věku. Děti jsou rozděleny do čtyř tříd dle věku:

BROUČCI – děti I. ročníku

MOTÝLCI – děti II. ročníku

VČELIČKY – děti II. a III. ročníku

BERUŠKY – děti II. a III. ročníku

Mateřská škola Pramínek Valašská Bystřice je v provozu každý pracovní den od 6:00 do 17:00 hodin. Úplata za předškolní vzdělávání za školní rok 2022/2023 je 440 Kč na jedno dítě za měsíc.