Mateřská škola Pramínek

Valašská Bystřice, okres Vsetín

Mateřská škola Pramínek byla postavena v 80. letech minulého století. Od 1.ledna 2002 vstoupila Mateřská škola Pramínek do právní subjektivity. V roce 2017 začala celková rekonstrukce budovy, která byla dokončena slavnostním otevřením dne 24. srpna 2018. Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu „Od pramínku k moři aneb jak pramínek poznává svět“ a podle Třídního vzdělávacího programu, který pro tento školní rok nese název  Od podzimu do léta, pramínek vesele údolím protéká“. Filosofií, kterou Mateřská škola Pramínek uplatňuje, je výchova pro „život“, což znamená rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělaní všem dětem podle jejich možností, zájmu a potřeb.

Mateřská škola Pramínek se kromě klasické výchovy zabývá péčí o děti se specifickými vzdělávacími potřebami. V roce 2018 zanikla Speciální logopedická třída, i nadále je však zajištěna individuální péče, ev. vypracováván plán pedagogické podpory pro děti s různým typem znevýhodnění. Mateřská škola Pramínek nabízí také logopedickou péči formou intervence v odpoledních hodinách s rodiči předškolních dětí. Pro talentované děti je k dispozici několik zájmových kroužků, ve kterých mohou rozvíjet své nadání. Hlavní cíl, který si Mateřská škola Pramínek klade, je rozvíjet u dětí etické, estetické, řečové a ekologické hodnoty s vytvářením správného životního stylu.

 

Aktuální informace:

Zahájení provozu MŠ Pramínek Valašská Bystřice od pondělí 12. 4. 2021

Milí rodiče, milé děti,

Mateřská škola Pramínek zahajuje po delší době svůj provoz. Vzdělávání bude však umožněno jen dětem s povinnou předškolní docházkou a dětem, jejichž rodiče vykonávají profesi, která je uvedena na seznamu ministerstva zdravotnictví, to je potřeba doložit potvrzením od zaměstnavatele. Vzdělávání bude probíhat ve skupině max. do 15 dětí.
S otevřením mateřské školy souvisí opatření spojená s epidemiologickou situací, která vyplývají ze zákonů a vyhlášek o ochraně veřejného zdraví. Pořád platí nošení respirátorů FFP2 a u dětí prosíme pouze v pondělí ráno roušku než se před vstupem do třídy otestují. Pak už děti s negativním výsledkem testu v mateřské škole roušku mít nemusí.
Toto testování bude probíhat 2x týdně, a to vždy v pondělí a ve středu ráno od 6:30 do 8:00 hod. (případně během týdne v den jeho nástupu) byly bychom rády, abyste se snažili naplánovat návrat dítěte v testovacím dnu, abychom společně předešli dalším komplikacím. Testovat se bude v chodbičce PŘED ŠATNOU / u třídy Včeliček a na chodbičce u třídy Berušek/, na vyhodnocení testu si s dítětem počkáte. K testování se bude používat neinvazivní antigenní test SINGCLEAN, který jsme obdrželi od státu a jedná se o testy určené k výtěru z kraje nosu viz. instruktážní video.  Testovat dítě bude zákonný zástupce s pomocí zodpovědné osoby MŠ.
Pokud se Vám jako zákonným zástupcům tento způsob testování nelíbí, máte možnost si sami zakoupit v lékárně jiný druh testu, který je uvedený na seznamu ministerstva zdravotnictví. Tento test nebude proplácet MŠ.
Výňatek z webu testovani.edu.cz
Pokud rodiče nebudou chtít, aby se děti testovaly stěrem z nosu, ale přinesou si test ze slin, bude jim to umožněno? Pokud je daný antigenní test na seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku (viz https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/), může být ze strany školy akceptován. Škola nicméně nemá povinnost ho využít a zákonný zástupce nemá právo si jeho použití vynucovat.
Aby samotné testování bylo pro děti méně stresující, budete test provádět Vy, jako zákonní zástupci dítěte, za dozoru zaměstnance mateřské školy a počkáte na pozitivní nebo negativní výsledek testu. Nikdo nemůže přijít, že si test provedl doma sám a přinese ho jen ukázat. Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).
Každé testování potřebuje určitý čas a také je ho potřeba zaznamenat do záznamového archu, proto Vás všechny prosíme o trpělivost a také, abyste počítali s časovou rezervou 15 – 20 min. zejména v prvních dnech testování, než se vytvoří určitý systém.
V případě pozitivního výsledku testu v pondělí si rodič své dítě odvede a dále situaci řeší s dětským lékařem, dítě bude muset absolvovat PCR test, s jehož výsledkem je rodič povinen seznámit mateřskou školu. V případě pozitivního výsledku testu ve středu odchází všichni domů a čekají na výsledek PCR testu pozitivně testovaného, s jehož výsledkem je rodič povinen seznámit mateřskou školu. Další instrukce rodičům ostatních žáků podá mateřská škola dle rozhodnutí KHS.
Pokud dítě s povinnou školní docházkou nenastoupí, nebo nebudete souhlasit s testováním Vašeho dítěte, pak nemůže být dítě k docházce přijato. Nepřítomnost takového dítěte bude standardně omluvena, jako nemoc. Při odpoledním vyzvedávání dětí budou rodiče zvonit a čekat na své dítě pouze v šatně.
V případě dotazu může telefonovat na tel č. 725947033 ředitelka MŠ Hana Crhová.
Předem děkujeme za pochopení, dodržování všech epidemiologických opatření stanovených pro MŠ a Vaši trpělivost během těchto mimořádných opatření.

Zaměstnanci mateřské školy

 

Více informací v přílohách:

Priloha_1_Testovani diagram

Priloha 2_INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021

 

                           ∼∼∼

 

Sdělení Zlínského kraje k režimu otevření škol v kraji od 12. 4. 2021

v příloze:

 priloha Sdělení Zlínského kraje

 

                             ∼∼∼

 

Zápis do Mateřské školy Pramínek pro šk.r.2021/2022

 

Informace k zápisu a formuláře ke stažení v přílohách zde:

Stanovení podmínek podávání žádostí 21

Žádost o přijetí dítěte do MŠ 2021-2022

Čestné prohlášení O POVINNÉM OČKOVÁNÍ

Individuální vzdělávání – oznámení

Zápisní list

                           ∼∼∼

 

Masopustní veselí a pochování basy.

Dne 25. 2. 2021 natáčel dětský folklorní soubor Trojáček (MŠ) pásmo v podání dětí ze třídy Berušek. Námět zpracovala třídní učitelka a také jedná z vedoucích DFS Trojáček paní Hana Kadaňková. Děti se poprvé oblékly do nově ušitých krojů od paní Šárky Nejedlé, které také velice děkujeme. O hudební doprovod se postarala paní učitelka Radka Oravová. Natáčení probíhalo i za pomocí paní učitelky Lucie Vetrové a Pavly Heryánové, které se zapojily a zatančily si s dětmi jako „paní mámy“. Celý program skvěle podpořila v kroji i paní ředitelka Hana Crhová.

Děti si do masopustního veselí vyrobily vlastní masky a rekvizity v podobě jitrnic, koláčků a basy. Poté se prošly v průvodu po budově školky a na závěr se natočilo video pro rodiče dětí z třídy Berušek.

Chtěli bychom tímto poděkovat všem zúčastněným, ale především dětem, které se velice snažily.

Sepsala:
Lucie Vetrová
Fotky (viz fotogalerie)
Hana Kadaňková

 

                           ∼∼∼

 

Dle nařízení vlády ČR je MŠ PRAMÍNEK UZAVŘENA

od 1.3. – 21.3.2021.

Zákonní zástupci dětí  mají nárok na ošetřovné, ale nevystavuje MŠ.

 

Více informací v příloze a na odkazu.

priloha_878164961_0_INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 final

 

https://www.cssz.cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

 

                        ∼∼∼

Podpora MŠ Pramínek formou šablon III

Více informací v příloze:

priloha 1. MSPraminek_sabIII_publicita_web

priloha 2. MSPraminek_sabIII_publicita_plakát

Následující akce

 

MŠ BUDE V PROVOZU OD 12.DUBNA 2021 – POUZE PRO DĚTI 3.ROČNÍKU A DĚTI RODIČŮ VYBRANÝCH PROFESÍ NEZBYTNÝCH PRO CHOD STÁTU

Countdown Element

Aktuality

Naše děti

V současné době Mateřskou školu Pramínek navštěvuje celkem 80 dětí předškolního věku. Děti jsou rozděleny do čtyř tříd dle věku:

BROUČCI – děti I. ročníku

MOTÝLCI – děti I. a II. ročníku

VČELIČKY – děti II. a III. ročníku

BERUŠKY – děti II. a III. ročníku

Mateřská škola Pramínek Valašská Bystřice je v provozu každý pracovní den od 6:30 do 16:00 hodin. Úplata za předškolní vzdělávání za školní rok 2020/2021 je 440 Kč na jedno dítě za měsíc.