Podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Pramínek


Podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Pramínek

Podmínky pro podání žádosti pro přijetí

Časový harmonogram, potřebné doklady, očkování, zařazení do logopedické třídy,...

Pro více informací čtěte PODMÍNKY PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013.


Kritéria pro rozhodnutí o přijetí

Může vaše dítě jít studovat do MŠ Pramínek? Které děti mají přednost? Rozhoduje datum podání žádosti?

Pro více informací čtěte KRITÉRIA PRO ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 2012/2013.


Výsledky přijímacího řízení

Vážení rodiče, podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012 se rozhodnutí o přijetí dětí nepředává rodičům v písemné podobě, ale oznamuje se novým způsobem: zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole a to:

  • na vývěsní desce u vchodu při vstupu do budovy MŠ Pramínek
  • na webových stránkách MŠ: www.praminekskolka.cz

Seznam se zveřejňuje oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. V SEZNAMU NEMOHOU BÝT UVEDENA JMÉNA, DĚTI ZDE BUDOU UVEDENY POD REGISTRAČNÍMI ČÍSLY. Registrační číslo bude přiděleno u zápisu.

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Zákonným zástupcům nepřijatých dětí bude rozhodnutí o nepřijetí jejich dítěte do MŠ Pramínek zasláno v písemné podobě.