Mateřská škola Pramínek Valašská Bystřice


Vítejte na stránkách Mateřské školy Pramínek

Mateřská škola Pramínek Valašská Bystřice

Mateřská škola Pramínek byla postavena v 80. letech minulého století. Od 1.ledna 2002 vstoupila Mateřská škola Pramínek do právní subjektivity a pracuje podle Školního vzdělávacího programu "Od pramínku k moři aneb jak pramínek poznává svět" a podle Třídního vzdělávacího programu, který pro tento školní rok nese název "S novou lodí do dálek vyplouváme nazdárek!". Filosofií, kterou Mateřská škola Pramínek uplatňuje, je výchova pro "život", což znamená rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělaní všem dětem podle jejich možností, zájmu a potřeb.


Mateřská škola Pramínek se kromě klasické výchovy zabývá péčí o děti se specifickými vzdělávacími potřebami - dětem je zajištěna logopedická péče. Pro děti od dvou let je nově zřízena samostatná třída. Pro talentované děti nabízí Mateřská škola Pramínek několik zájmových kroužků, ve kterých mohou rozvíjet své nadání. Hlavní cíl, který si Mateřská škola Pramínek klade, je rozvíjet u dětí etické, estetické, řečové a ekologické hodnoty s vytvářením správného životního stylu.

Podpora MŠ Pramínek formou šablon I.


Podpora MŠ Pramínek formou šablon I. - vybrané aktivity


ŠKOLNÍ ROK 2018/19
SRPEN
24. 8. 2018 - od 10:00 hod. - Slavnostní otevření zrekonstruované MŠ
ZÁŘÍ
3. 9. 2018 - Zahájení školního roku 2018/2019
10. 9. 2018 - Výběr předškoláků do kroužků (každý den po obědě od 12.30)
26. 9. 2018 - Sportovní dopoledne - 9.30 - 10.45 hod.
27. 9. 2018 v 9.00 hod.- Divadlo Maringotka - "Jak šel Míša Kulička poprvé do školy" (40 Kč)
ŘÍJEN
1. 10. 2018 - Zahájení provozu kroužků (seznamy vyvěšeny ve vestibulu od 1.- 2.10. 2018)

Mateřská škola Pramínek Valašská Bystřice

Provozní doba, kapacita a třídy dětí

V současné době Mateřskou školu Pramínek navštěvuje celkem 88 dětí předškolního věku. Děti jsou rozděleny do čtyř tříd dle věku:

  • BROUČCI - děti I. ročníku - třída pro děti od 2 let věku (barevné označení zelená)
  • MOTÝLCI - děti III. ročníku (barevné označení modrá)
  • VČELIČKY - děti I. a II. ročníku (barevné označení žlutá)
  • BERUŠKY - děti II. a III. ročníku (barevné označení červená)

Mateřská škola Pramínek Valašská Bystřice je v provozu každý pracovní den od 6:45 do 16:00 hodin. Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2018/2019 činí 440, Kč za jedno dítě.