Mateřská škola Pramínek Valašská Bystřice


Vítejte na stránkách Mateřské školy Pramínek

Mateřská škola Pramínek Valašská Bystřice

Mateřská škola Pramínek byla postavena v 80. letech minulého století. Od 1.ledna 2002 vstoupila Mateřská škola Pramínek do právní subjektivity a pracuje podle Školního vzdělávacího programu "Od pramínku k moři aneb jak pramínek poznává svět" a podle Třídního vzdělávacího programu, který pro tento školní rok nese název "Na jedné lodi se základní školou". Filosofií, kterou Mateřská škola Pramínek uplatňuje, je výchova pro "život", což znamená rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělaní všem dětem podle jejich možností, zájmu a potřeb.


Mateřská škola Pramínek se kromě klasické výchovy zabývá péčí o děti se specifickými vzdělávacími potřebami - je zde zřízena Speciální logopedická třida. Pro talentované děti nabízí Mateřská škola Pramínek několik zájmových kroužků, ve kterých mohou rozvíjet své nadání. Hlavní cíl, který si Mateřská škola Pramínek klade, je rozvíjet u dětí etické, estetické, řečové a ekologické hodnoty s vytvářením správného životního stylu.

PROSÍME RODIČE O POMOC PŘI STĚHOVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 1.8. - 14.8.2018 (od 8:00 - 13:00 hod., mimo soboty a neděle)


Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2018/2019


Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dítěte na školní rok 2018/2019


Podpora MŠ Pramínek formou šablon I.


Podpora MŠ Pramínek formou šablon I. - vybrané aktivity


ŠKOLNÍ ROK 2017/18
DUBEN
5. 4. 2018 - od 13:00 hod. - Zápis do 1.třídy ZŠ Valašská Bystřice (ve třídách nového pavilonu ZŠ - nad jídelnou)
16. 4. - 20. 4. 2018 - Vyzvedávání žádostí o přijetí dítěte do MŠ na školní rok 2018/2019
27. 4. 2018 - Prevence v dopravě - 10:30 hod., 40 Kč
KVĚTEN
4. 5. 2018 - Podávání žádostí o přijetí dítěte do MŠ na školní rok 2018/2019, od 8:00 do 15:00 hod.
9. 5. 2018 - Besídka ke Dni matek - třída Včeličky (v 15:00 hod.)
10. 5. 2018 - Besídka ke Dni matek - třída Motýlci (v 15:15 hod.)
13. 5. 2018 - Děti z pěveckého kroužku a aerobiku vystoupí při příležitosti oslavy Dne matek v sále U Pernických
14. 5. 2018 - Divadlo Šikulka (8:45, 40 Kč)
15. 5. 2018 - Závěrečné společné i individuální FOCENÍ venku (v případě nepříznivého počasí 16.5. nebo 17.5.)
17. 5. 2018 - Besídka ke Dni matek - třída Broučci (od 15:00hod.)
17. 5. 2018 - Besídka ke Dni matek - třída Berušky (od 15:30hod.)
24. 5. 2018 - Celodenní výlet - chata Hájenka v Semetíně
ČERVEN
5. 6. 2018 v 9:00 hod - Závěrečné vystoupení Tanečního oboru - Janíkova stodola
22. 6. 2018 - Odpoledne s rodiči - v 16:00 hod. - sraz u amfiteátru U Pernických
15. 6. 2018 - Divadlo Barborka (9:00, 45 Kč)
19. 6. 2018 - Rozloučení s předškoláky (v 15.00 hod. v MŠ)

Mateřská škola Pramínek Valašská Bystřice

Provozní doba, kapacita a třídy dětí

V současné době Mateřskou školu Pramínek navštěvuje celkem 73 dětí předškolního věku. Děti jsou rozděleny do čtyř tříd dle věku:

  • BROUČCI - děti I. a II. ročníku (barevné označení zelená)
  • MOTÝLCI - děti I. a II. ročníku (barevné označení modrá)
  • VČELIČKY - děti II. a III. ročníku (barevné označení žlutá)
  • BERUŠKY - děti II. a III. ročníku (na odloučeném pracovišti v ZŠ ve Valašské Bystřici, speciální logopedická třída, barevné označení červená)

Mateřská škola Pramínek Valašská Bystřice je v provozu každý pracovní den od 6:45 do 16:00 hodin. Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2017/2018 činí 360, Kč za jedno dítě.