Mateřská škola Pramínek Valašská Bystřice


Vítejte na stránkách Mateřské školy Pramínek

Mateřská škola Pramínek Valašská Bystřice

Mateřská škola Pramínek byla postavena v 80. letech minulého století. Od 1.ledna 2002 vstoupila Mateřská škola Pramínek do právní subjektivity a pracuje podle Školního vzdělávacího programu "Od pramínku k moři aneb jak pramínek poznává svět". Filosofií, kterou Mateřská škola Pramínek uplatňuje, je výchova pro "život", což znamená rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělaní všem dětem podle jejich možností, zájmu a potřeb.


Mateřská škola Pramínek se kromě klasické výchovy zabývá péčí o děti se specifickými vzdělávacími potřebami - je zde zřízena Speciální logopedická třida. Pro talentované děti nabízí Mateřská škola Pramínek několik zájmových kroužků, ve kterých mohou rozvíjet své nadání. Hlavní cíl, který si Mateřská škola Pramínek klade, je rozvíjet u dětí etické, estetické, řečové a ekologické hodnoty s vytvářením správného životního stylu.

Poděkování paní ředitelky Jany HanzlíkovéÚNOR
19. 2. 2016 - KARNEVAL - "U nás na zahradě" v tělocvičně ZŠ
24. 2. 2016 - Bublanina - Dlouhý, široký a bystrozraký
25. 2. 2016 - Velikonoční tvoření s rodiči u Berušek 15:30
26. 2. 2016 - Divadlo dětí ZŠ
29. 2. 2016 - Velikonoční tvoření s rodiči u Včeliček
BŘEZEN
2. 3. 2016 - Velikonoční tvoření s rodiči u Broučků
3. 3. 2016 - Velikonoční tvoření s rodiči u Motýlků od 16 hodin - POZOR ZMĚNA! přesunuto na 9. 3. od 15 hod.
12. 3. 2016 - SOBOTA - VELIKONOČNÍ JARMARK - vystoupení dětí z kroužků
17. 3. 2016 - Divadlo Maringotka - O veselé notičce
21. 3. 2016 - Vynášení Morény, probouzení stromečků na zahradě MŠ
23. 3. 2016 - Návštěva místní knihovny - všechny třídy
DUBEN
5. 4. 2016 - Kino Rožnov pod Radhoštěm - "Našel se medvěd" - pro děti III. ročníku
19. 4. 2016 - ZUŠ koncert - pro děti III. ročníku
KVĚTEN
5. 5. 2016 - Besídka ke Dni matek - Motýlci, od 16hod.
10. 5. 2016 - Besídka ke Dni matek - Broučci, od 15hod.
11. - 13. 5. 2016 - Vyzvedávání "Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dětí do MŠ Pramínek" od 7 do 15 hod. v budově MŠ
11. 5. 2016 - Focení dětí v MŠ (od 8hod.), v případě nepříznivého počasí proběhne focení 19. 5.
11. 5. 2016 - Besídka ke Dni matek - Včeličky, od 15:30hod.
12. 5. 2016 - UŽŠÍ VÝBĚR DĚTÍ DO LOGOPEDICKÉ TŘÍDY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 S PaedDr. Y. ODSTRČILÍKOVOU
13. 5. 2016 - Besídka ke Dni matek - Berušky, od 15hod.
16. 5. 2016 - Výstava trofejí ve Společenském domě u Pernických - myslivci
17. 5. 2016 - Divadlo Maringotka - Vesmírná pohádka
19. 5. 2016 - Primavizus - oční vyšetření dětí dle přihlášení
ČERVEN
1. 6. 2016 - Janíkova stodola - Rožnov pod Radhoštěm - vystoupení tanečního oboru, celá MŠ
2. 6. 2016 - Informativní schůzka pro rodiče - rekonstrukce, hlavní prázdniny, FestMaŠ
8. 6. 2016 - Celodenní výlet "Helfštýn" - odjezd 8hod. - celá MŠ
9. 6. 2016 - Vystoupení předškoláků na fotbalovém hřišti pro Klub důchodců
14. 6. 2016 - Divadlo Maringotka - Indiánské odpoledne s rodiči, od 16 hod.
18. 6. 2016 - Bystřický FestMaŠ - benefiční akce rodičů
22. 6. 2016 - Rozloučení s předškoláky
23. 6. 2016 - Dopravní hřiště + Olympiáda v Rožnově pod Radhoštěm - předškoláci
24. 6. 2016 - Požární poplach v MŠ - dopoledne s hasiči
27. - 30. 6. 2016 - Třídní výlety

Mateřská škola Pramínek Valašská Bystřice

Provozní doba, kapacita a třídy dětí

V současné době Mateřskou školu Pramínek navštěvuje celkem 75 dětí předškolního věku. Děti jsou rozděleny do čtyř tříd dle věku:

  • BROUČCI - děti I. a II. ročníku (na odloučeném pracovišti v ZŠ ve Valašské Bystřici, barevné označení zelená)
  • MOTÝLCI - děti I. a II. ročníku (barevné označení modrá)
  • VČELIČKY - děti II. a III. ročníku (barevné označení žlutá)
  • BERUŠKY - děti II. a III. ročníku (speciální logopedická třída, barevné označení červená)

Mateřská škola Pramínek Valašská Bystřice je v provozu každý pracovní den od 6:45 do 16:00 hodin. Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2015/2016 činí 360, Kč za jedno dítě.