Mateřská škola Pramínek Valašská Bystřice


Vítejte na stránkách Mateřské školy Pramínek

Mateřská škola Pramínek Valašská Bystřice

Mateřská škola Pramínek byla postavena v 80. letech minulého století. Od 1.ledna 2002 vstoupila Mateřská škola Pramínek do právní subjektivity a pracuje podle Školního vzdělávacího programu "Od pramínku k moři aneb jak pramínek poznává svět" a podle Třídního vzdělávacího programu, který pro tento školní rok nese název "Na jedné lodi". Filosofií, kterou Mateřská škola Pramínek uplatňuje, je výchova pro "život", což znamená rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělaní všem dětem podle jejich možností, zájmu a potřeb.


Mateřská škola Pramínek se kromě klasické výchovy zabývá péčí o děti se specifickými vzdělávacími potřebami - je zde zřízena Speciální logopedická třida. Pro talentované děti nabízí Mateřská škola Pramínek několik zájmových kroužků, ve kterých mohou rozvíjet své nadání. Hlavní cíl, který si Mateřská škola Pramínek klade, je rozvíjet u dětí etické, estetické, řečové a ekologické hodnoty s vytvářením správného životního stylu.

MŠMT - Informace o povinném předškolním vzdělávání


Podpora MŠ Pramínek formou šablon I. - vybrané aktivity


Podpora MŠ Pramínek formou šablon I.


Rozpočet MŠ na rok 2017ŠKOLNÍ ROK 2016/17
ČERVEN
8. a 14. 6. 2017 - Psycholožka paní Facová - seminář pro rodiče
14. 6. 2017 - Divadlo - "Raneček veselých pohádek" - 9:00 hod.
23. 6. 2017 - stěhování klavírů, nových koberců a mandlu
26. - 30. 6. 2017 - chystání věcí do krabic na stěhování (12:15 - 14:00)
ČERVENEC
3. - 14. 7. 2017 - PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŚ (mimo státní svátky) ve třídě Včeličky v hlavní budově
PROSÍME RODIČE A PŘÁTELE MATEŘSKÉ ŠKOLY O POMOC PŘI STĚHOVÁNÍ A CHYSTÁNÍ VĚCÍ NA USKLADNĚNÍ V TĚCHTO DNECH:
3. 7. 2017 - Stěhování třídy Broučci a Motýlci do Základní školy
4. 7. 2017 - Stěhování třídy Berušky do Základní školy
10. - 14. 7. 2017 - Stěhování kabinetů, šaten, provozních místností, půdy, sborovny
17. - 18. 7. 2017 - Stěhování třídy Včeličky do Základní školy
KOLEKTIV ZAMĚSTNANCŮ MŠ PRAMÍNEK PŘEJE KRÁSNÉ A POHODOVÉ PROŽITÍ HLAVNÍCH PRÁZDNIN
ŠKOLNÍ ROK 2017/18
ZÁŘÍ
4. 9. 2017 - ZAHÁJENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY PRAMÍNEK V UPRAVENÝCH PROSTORECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY "VZHŮRU NA PALUBU!!!"

Mateřská škola Pramínek Valašská Bystřice

Provozní doba, kapacita a třídy dětí

V současné době Mateřskou školu Pramínek navštěvuje celkem 73 dětí předškolního věku. Děti jsou rozděleny do čtyř tříd dle věku:

  • BROUČCI - děti I. a II. ročníku (na odloučeném pracovišti v ZŠ ve Valašské Bystřici, barevné označení zelená)
  • MOTÝLCI - děti II. a III. ročníku (barevné označení modrá)
  • VČELIČKY - děti I. a II. ročníku (barevné označení žlutá)
  • BERUŠKY - děti II. a III. ročníku (speciální logopedická třída, barevné označení červená)

Mateřská škola Pramínek Valašská Bystřice je v provozu každý pracovní den od 6:45 do 16:00 hodin. Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2016/2017 činí 360, Kč za jedno dítě.