Mateřská škola Pramínek Valašská Bystřice


Vítejte na stránkách Mateřské školy Pramínek

Mateřská škola Pramínek Valašská Bystřice

Mateřská škola Pramínek byla postavena v 80. letech minulého století. Od 1.ledna 2002 vstoupila Mateřská škola Pramínek do právní subjektivity a pracuje podle Školního vzdělávacího programu "Od pramínku k moři aneb jak pramínek poznává svět" a podle Třídního vzdělávacího programu, který pro tento školní rok nese název "Na jedné lodi". Filosofií, kterou Mateřská škola Pramínek uplatňuje, je výchova pro "život", což znamená rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělaní všem dětem podle jejich možností, zájmu a potřeb.


Mateřská škola Pramínek se kromě klasické výchovy zabývá péčí o děti se specifickými vzdělávacími potřebami - je zde zřízena Speciální logopedická třida. Pro talentované děti nabízí Mateřská škola Pramínek několik zájmových kroužků, ve kterých mohou rozvíjet své nadání. Hlavní cíl, který si Mateřská škola Pramínek klade, je rozvíjet u dětí etické, estetické, řečové a ekologické hodnoty s vytvářením správného životního stylu.

Seznamy dětí na školní rok 2016-17 podle jednotlivých třídŠKOLNÍ ROK 2015/16
BŘEZEN
21. 3. 2016 - Vynášení Morény, probouzení stromečků na zahradě MŠ
23. 3. 2016 - Návštěva místní knihovny - všechny třídy
DUBEN
5. 4. 2016 - Kino Rožnov pod Radhoštěm - "Našel se medvěd" - pro děti III. ročníku
19. 4. 2016 - ZUŠ koncert - pro děti III. ročníku
KVĚTEN
5. 5. 2016 - Besídka ke Dni matek - Motýlci, od 16hod.
10. 5. 2016 - Besídka ke Dni matek - Broučci, od 15hod.
11. 5. 2016 - Besídka ke Dni matek - Včeličky, od 15:30hod.
13. 5. 2016 - Besídka ke Dni matek - Berušky, od 15hod.
16. 5. 2016 - Výstava trofejí ve Společenském domě u Pernických - myslivci
17. 5. 2016 - Divadlo Maringotka - Vesmírná pohádka
19. 5. 2016 - Primavizus - oční vyšetření dětí dle přihlášení
ČERVEN
1. 6. 2016 - Janíkova stodola - Rožnov pod Radhoštěm - vystoupení tanečního oboru, celá MŠ
2. 6. 2016 - Informativní schůzka pro rodiče - rekonstrukce, hlavní prázdniny, FestMaŠ
8. 6. 2016 - Celodenní výlet "Helfštýn" - odjezd 8hod. - celá MŠ
9. 6. 2016 - Vystoupení předškoláků na fotbalovém hřišti pro Klub důchodců
14. 6. 2016 - Divadlo Maringotka - Indiánské odpoledne s rodiči, od 16 hod.
18. 6. 2016 - Bystřický FestMaŠ - benefiční akce rodičů
22. 6. 2016 - Rozloučení s předškoláky
23. 6. 2016 - Dopravní hřiště + Olympiáda v Rožnově pod Radhoštěm - předškoláci
24. 6. 2016 - Požární poplach v MŠ - dopoledne s hasiči
ŠKOLNÍ ROK 2016/17
ZÁŘÍ
30. 8. 2016 - Schůzka s rodiči nových dětí, od 14:30 ve třídě Broučci (budova Základní školy)
1. 9. 2016 - Zahájení školního roku 2016/2017
6. 9. 2016 - Třídní schůzky ve třídě Berušek (14:30) a Motýlků (16:00)
7. 9. 2016 - Třídní schůzka ve třídě Včeliček (14:30)
20. 9. 2016 - Divadlo Maringotka - "Jak šel Míša Kulička poprvé do školy"
27. 9. 2016 - Sportovní dopoledne na zahradě MŠ
ŘÍJEN
4. 10. - 6. 12. 2016 - 10 návštěv solné jeskyně v Rožnovských pivních lázních
12. 10. 2016 - Setkání s rodiči od 16:00 hod.
20. 10. 2016 - Divadlo Maringotka - "Lesněnka Štěstěnka"
LISTOPAD
15. 11. 2016 - Zámek Lešná - Stromy v zimě
23. 11. 2016 - DIVADÉLKO MALÉ BO - "Pirátská pohádka"
PROSINEC
9. 12. 2016 - Divadlo Maringotka - "Mikuláš"
13. 12. 2016 - Divadlo Šikulka - "Jak se Honzík uzdravil" - výchovné pohádky o zdraví
LEDEN
19. 1. 2016 - Divadlo Maringotka - "Zimní pohádka"
BŘEZEN
21. 3. 2016 - Divadlo Maringotka - "Jak pejsek s kočičkou pekli dort"
DUBEN
12. 4. 2016 - Divadlo Leonka - "U modré tůňky"
KVĚTEN
23. 5. 2016 - Divadlo Maringotka - "Jak zachránili mravenčí miminko"

Mateřská škola Pramínek Valašská Bystřice

Provozní doba, kapacita a třídy dětí

V současné době Mateřskou školu Pramínek navštěvuje celkem 73 dětí předškolního věku. Děti jsou rozděleny do čtyř tříd dle věku:

  • BROUČCI - děti I. a II. ročníku (na odloučeném pracovišti v ZŠ ve Valašské Bystřici, barevné označení zelená)
  • MOTÝLCI - děti II. a III. ročníku (barevné označení modrá)
  • VČELIČKY - děti I. a II. ročníku (barevné označení žlutá)
  • BERUŠKY - děti II. a III. ročníku (speciální logopedická třída, barevné označení červená)

Mateřská škola Pramínek Valašská Bystřice je v provozu každý pracovní den od 6:45 do 16:00 hodin. Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2016/2017 činí 360, Kč za jedno dítě.