Mateřská škola Pramínek Valašská Bystřice


Vítejte na stránkách Mateřské školy Pramínek

Mateřská škola Pramínek Valašská Bystřice

Mateřská škola Pramínek byla postavena v 80. letech minulého století. Od 1.ledna 2002 vstoupila Mateřská škola Pramínek do právní subjektivity a pracuje podle Školního vzdělávacího programu "Od pramínku k moři aneb jak pramínek poznává svět" a podle Třídního vzdělávacího programu, který pro tento školní rok nese název "Na jedné lodi". Filosofií, kterou Mateřská škola Pramínek uplatňuje, je výchova pro "život", což znamená rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělaní všem dětem podle jejich možností, zájmu a potřeb.


Mateřská škola Pramínek se kromě klasické výchovy zabývá péčí o děti se specifickými vzdělávacími potřebami - je zde zřízena Speciální logopedická třida. Pro talentované děti nabízí Mateřská škola Pramínek několik zájmových kroužků, ve kterých mohou rozvíjet své nadání. Hlavní cíl, který si Mateřská škola Pramínek klade, je rozvíjet u dětí etické, estetické, řečové a ekologické hodnoty s vytvářením správného životního stylu.

Výsledky dotazníkového šetření ve školním roce 2015/16


Analýza historických fotografií a tvorba dokumentární fotografie


Podpora MŠ Pramínek formou šablon I.ŠKOLNÍ ROK 2015/16
ČERVEN
23. 6. 2016 - Dopravní hřiště + Olympiáda v Rožnově pod Radhoštěm - předškoláci
24. 6. 2016 - Požární poplach v MŠ - dopoledne s hasiči
ŠKOLNÍ ROK 2016/17
ZÁŘÍ
30. 8. 2016 - Schůzka s rodiči nových dětí, od 14:30 ve třídě Broučci (budova Základní školy)
1. 9. 2016 - Zahájení školního roku 2016/2017
6. 9. 2016 - Třídní schůzky ve třídě Berušek (14:30) a Motýlků (16:00)
7. 9. 2016 - Třídní schůzka ve třídě Včeliček (14:30)
20. 9. 2016 - Divadlo Maringotka - "Jak šel Míša Kulička poprvé do školy"
27. 9. 2016 - Sportovní dopoledne na zahradě MŠ
ŘÍJEN
4. 10. - 6. 12. 2016 - 10 návštěv solné jeskyně v Rožnovských pivních lázních
12. 10. 2016 - Setkání s rodiči od 16:00 hod. - zástupci rodičů z každé třídy
20. 10. 2016 - Divadlo Maringotka - "Lesněnka Štěstěnka"
21. 10. 2016 - Tvořivé odpoledne s rodiči (historické fotografie) - s Chaosem U Pernických (Berušky)
31. 10. 2016 - Tvořivé odpoledne s rodiči (historické fotografie) - s včelaři ve včelíně (Včeličky)
31. 10. 2016 - Tvořivé odpoledne s rodiči (historické fotografie) - s Trojákem v MŠ(Motýlci)
LISTOPAD
2. 11. 2016 - Zavírání lesa s myslivcem - lucerničková slavnost
3. 11. 2016 - Tvořivé odpoledne s rodiči (historické fotografie) - s Bystřičankou U Pernických (Broučci)
3. 11. 2016 - Zámek Lešná - Stromy v zimě
18. 11. 2016 - Návštěva výstavy historických fotografií v sále U Pernických v dopoledních hodinách
19. 11. 2016 - VÝSTAVA HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍ U PERNICKÝCH (spolupráce s Obecním úřadem Valašská Bystřice, Karlovou univerzitou v Praze, Základní školou) - vystoupení dětí ze třídy Berušky a Motýlci
23. 11. 2016 - DIVADÉLKO MALÉ BO - "Pirátská pohádka"
28. 11. 2016 - psycholog JAN SVOBODA v MŠ - zážitkový seminář pouze pro rodiče od 16hod. (hrazeno z prostředků OP VVV)
PROSINEC
9. 12. 2016 - Divadlo Maringotka - "Mikuláš"
13. 12. 2016 - Divadlo Šikulka - "Jak se Honzík uzdravil" - výchovné pohádky o zdraví
LEDEN
19. 1. 2016 - Divadlo Maringotka - "Zimní pohádka"
BŘEZEN
21. 3. 2016 - Divadlo Maringotka - "Jak pejsek s kočičkou pekli dort"
DUBEN
12. 4. 2016 - Divadlo Leonka - "U modré tůňky"
KVĚTEN
23. 5. 2016 - Divadlo Maringotka - "Jak zachránili mravenčí miminko"

Mateřská škola Pramínek Valašská Bystřice

Provozní doba, kapacita a třídy dětí

V současné době Mateřskou školu Pramínek navštěvuje celkem 73 dětí předškolního věku. Děti jsou rozděleny do čtyř tříd dle věku:

  • BROUČCI - děti I. a II. ročníku (na odloučeném pracovišti v ZŠ ve Valašské Bystřici, barevné označení zelená)
  • MOTÝLCI - děti II. a III. ročníku (barevné označení modrá)
  • VČELIČKY - děti I. a II. ročníku (barevné označení žlutá)
  • BERUŠKY - děti II. a III. ročníku (speciální logopedická třída, barevné označení červená)

Mateřská škola Pramínek Valašská Bystřice je v provozu každý pracovní den od 6:45 do 16:00 hodin. Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2016/2017 činí 360, Kč za jedno dítě.